ประกันสุขภาพ

SOMPO Health Extra

ประกันสำหรับคนมีสวัสดิการ

Sompo-Insurance-Thailand-Logo-Horizontal

ประกันสุขภาพแบบท็อปอัพ ดีอย่างไร?

ดูจบ ได้คำตอบครบแน่นอน!

เลือกประกันสุขภาพ ซมโปะ Health Extra

พิเศษ! ซื้อประกันสุขภาพตอนนี้

ปรึกษาออนไลน์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากรพ. พระรามเก้า ฟรี!*

จาก ร. 

กรุณาระบุข้อมูลเบื้องต้น โดย ซมโปะ ประกันภัย

จะทำการติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.

เพื่อนำเสนอรายละเอียดความคุ้มครอง

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สวัสดิการดูแลสุขภาพที่มีอยู่ 

คุ้มครองค่ารักษาไม่พอ?

คุ้มครองแบบ EXTRA

คุ้มค่าแบบ EXTRA

ดูแลแบบ EXTRA

หมดกังวลค่ารักษา ส่วนที่เกินจาก

สวัสดิการ 20,000 บาทแรก ซมโปะจ่ายให้

สูงสุด 5 ล้านบาท/ปี*** (กรณีผู้ป่วยใน)

ไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน หากเข้าโรงพยาบาลภายในเครือข่ายของบริษัทฯ  

ค่าห้องสูงสุด 20,000บ/วัน

(สองเท่าสำหรับกรณี ICU)

จ่ายถูกกว่า ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้น

4,300 บาท/ปี**

ไม่ต้องซื้อประกันใหม่ราคาแพง

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการนำเสนอประสบการณ์ที่ดีในการเข้าชมเว็ปไซต์, จัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็ปไซต์เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการนำเสนอโปรโมชั่น และเชื่อมต่อการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ต่าง ๆ ของท่านเข้ากับเว็ปไซต์ของเรา เราขอเก็บข้อมูลของท่านลงใน Cookies กรุณาเลือก “ยอมรับ” การเก็บข้อมูลลงใน Cookies โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้เสมอ

ความคุ้มครองที่ให้ผลประโยชน์แบบ EXTRA

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 4,300 บาท

ค่าความเสียหายส่วนแรก หรือ “Deductible” คือค่าสินไหมทดแทนส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัยตกลงสมัครใจรับภาระเอง โดยจะระบุไว้เป็นข้อตกลงในกรมธรรม์


ค่าเสียหายส่วนแรกผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง โดยสามารถใช้สิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น และ/หรือกรมธรรม์อื่นที่มีอยู่แล้วได้


โดยความเสียหายส่วนที่เกินจากนี้ ประกันสุขภาพ ซมโปะ Health Extra จะให้ความคุ้มครอง***

ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) คืออะไร?

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ประกันสุขภาพแบบที่มี

ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) ดีอย่างไร?

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดจ่ายถูกกว่า 

ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้น

4,300 บาท/ปี**

เบี้ยราคาคุ้มค่ารับความคุ้มครองเพิ่ม

โดยไม่ต้องซื้อประกันใหม่ราคาแพง

ความคุ้มครอง

ไม่ซ้ำซ้อน

ตัวอย่างการคำนวณความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

พิเศษ! ซื้อประกันสุขภาพตอนนี้

ปรึกษาออนไลน์กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากรพ. พระรามเก้า ฟรี!*

จาก ร. 

กรุณาระบุข้อมูลเบื้องต้น โดย ซมโปะ ประกันภัย

จะทำการติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชม.

เพื่อนำเสนอรายละเอียดความคุ้มครอง

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการนำเสนอประสบการณ์ที่ดีในการเข้าชมเว็ปไซต์, จัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็ปไซต์เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการนำเสนอโปรโมชั่น และเชื่อมต่อการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ต่าง ๆ ของท่านเข้ากับเว็ปไซต์ของเรา เราขอเก็บข้อมูลของท่านลงใน Cookies การส่งข้อมูลในแบบฟอร์มข้างต้น ถือเป็นการ “ยอมรับ” ในการเก็บข้อมูลลงใน Cookies โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมได้เสมอ

หรือมองหาประกันสุขภาพที่ดูแล "เต็มเต็ม"?

*เงื่อนไขโปรโมชั่นรับคำปรึกษาออนไลน์กับแพทย์ จากรพ. พระรามเก้า 

1. ลูกค้าต้องทำการซื้อแผนประกันสุขภาพ Health Extra แผนใดก็ได้ ผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์นี้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันรายละเอียด

2. ลูกค้าต้องทำการซื้อประกันสุขภาพ Health Extra และทำการชำระเบี้ยประกันสุขภาพภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2563 

3. ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการพบแพทย์ รพ.พระราม 9 ผ่านไลน์ ฟรี 1 ครั้ง มูลค่า 400 บาท โดยบริการนี้ไม่รวมจ่ายค่ายา/ค่าจัดส่งยา

4. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ หลังจากได้รับกรมธรรม์ จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564 

5. ลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์สามารถแอดไลน์ @praram9hospital จากนั้นแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะทำการนัดคิวให้คำปรึกษาต่อไป


**ด้วยค่าเบี้ยประกันที่ถูกลงสูงสุดถึง 40% โดยขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือกซื้อ  เมื่อเทียบกับประกันสุขภาพเต็มเต็ม


***โดยความเสียหายส่วนที่เกินจากค่าเสียหายส่วนแรก ประกันสุขภาพ ซมโปะ Health Extra จะให้ความคุ้มครองตามแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือกซื้อ โดยไม่เกินทุนประกันของแผนประกันสุขภาพนั้นๆ