ขั้นตอนการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

เนื่องจากขั้นตอนการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างจากประเทศไทย โดยที่ผู้ป่วยจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ป่วยนอก ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประกันเดินทาง SOMPO TravelJoy เราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา กรณีเจ็บป่วยทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินที่ต่างประเทศ

1. ติดต่อศูนย์ Sompo Assist โทร. 02-205-7775 ตลอด 24 ชั่วโมง* เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความคุ้มครองของท่าน และสอบถามข้อมูลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เพื่อประสานงานไปยังทีมแพทย์ของเราให้ทำการนัดหมายกับโรงพยาบาลในเครือข่าย

2. เจ้าหน้าที่ SOMPO Assist จะติดต่อกลับหาท่าน เพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์เบื้องต้น และแจ้งชื่อพร้อมกับตำแหน่งของโรงพยาบาลที่เหมาะสม เพื่อให้ท่านเดินทางไปรับการรักษาอย่างสะดวกที่สุด โดยเราจะแจ้งอาการเจ็บป่วยของท่านให้กับแพทย์ที่โรงพยาบาลนั้นๆ ทราบไว้แล้ว

3. เข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่เรานัดหมายให้ หากแพทย์ที่โรงพยาบาลต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่สามารถสื่อสารกับท่านให้เข้าใจได้ ทีมแพทย์ของ SOMPO Assist พร้อมให้ความช่วยเหลือท่านในการแปลภาษาผ่านการประชุมสายทางไกล

4. กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาตามการนัดหมายของ SOMPO Assist ท่านจะไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน เพราะเราจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายให้ท่านตามวงเงินประกันภัยของแผนที่ท่านเลือกซื้อ


*หมายเหตุ ท่านสามารถเบิกค่าโทรศัพท์ทางไกลกรณีฉุกเฉินได้ 1,000 บาท

หากท่านไม่ติดต่อศูนย์ SOMPO ASSIST ก่อนไปถึงที่โรงพยาบาล ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกดังนี้

1. หากท่านไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรง ท่านอาจถูกปฎิเสธการรักษาได้ เพราะในหลายๆ ประเทศจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนไปโรงพยาบาล

2. ท่านต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายาเองก่อน เช่น กรณีที่ท่านไปซื้อยาที่ร้านขายยา หลังจากได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา เพื่อมารับประทานเอง อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเก็บใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำมาเบิกกับซมโปะได้ในภายหลัง (กรณีไปซื้อยาเองไม่ว่าจากร้านขายยาหรือคลินิค ถ้าไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพจะไม่ได้รับความคุ้มครอง)


เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมกรณีที่มีการสำรองเงินจ่าย

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา (ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องใช้เอกสารในข้อนี้)

3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน

4. สำเนาหนังสือเดินทางและ/หรือหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

6. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร **กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี**

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมที่ Email: [email protected]

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับการซื้อประกัน เงื่อนไขความคุ้มครอง หรือแก้ไขกรมธรรม์

โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-119-3000 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:00 น.

Line Official: @sompothailand หรือคลิก! https://lin.ee/AkqJrSF

Facebook Page: Sompo Thailand คลิก! m.me/SompoThailand

 

หากท่านต้องการขอคำปรึกษาด้านการแพทย์ นัดหมายแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ ในขณะอยู่ที่ต่างประเทศ

โปรดติดต่อศูนย์ SOMPO Assist โทร. 02-205-7775 ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

Innovation for Wellbeing

#ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Copyright © 2020 Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited. All Rights Reserved.