ขั้นตอนการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

เนื่องจากขั้นตอนการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในต่างประเทศส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างจากประเทศไทย โดยที่ผู้ป่วยจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผู้ป่วยนอก ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประกันเดินทาง Sompo TravelJoy เราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา กรณีเจ็บป่วยทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินที่ต่างประเทศ

1. ติดต่อศูนย์ Sompo Assist โทร. 02-205-7775 ตลอด 24 ชั่วโมง* เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความคุ้มครองของท่าน และสอบถามข้อมูลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เพื่อประสานงานไปยังทีมแพทย์ของเราให้ทำการนัดหมายกับโรงพยาบาลในเครือข่าย


2. เจ้าหน้าที่ Sompo Assist จะติดต่อกลับหาท่าน เพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์เบื้องต้น และแจ้งชื่อพร้อมกับตำแหน่งของโรงพยาบาลที่เหมาะสม เพื่อให้ท่านเดินทางไปรับการรักษาอย่างสะดวกที่สุด 


ในระหว่างนี้ หากอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของท่านไม่ร้ายแรง ท่านอาจต้องรอมากกว่า 30 นาที (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่) เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องติดต่อกับสถานพยาบาลในเครือข่ายสัญญาที่อยู่ใกล้เคียง และตรวจสอบเรื่องการรับรองค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้ท่านไม่ต้องสำรองจ่าย รวมถึงแจ้งอาการและส่งต่อรายละเอียดของผู้ป่วยให้กับทางโรงพยาบาล ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาด้วยความสะดวกสบายที่สุดเมื่อเดินทางไปถึงโรงพยาบาล


แต่ถ้าหากท่านมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรง เจ้าหน้าที่ Sompo Assist จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นลำดับแรก ดังนั้น เจ้าหน้าที่อาจจะประสานงานให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่พร้อมให้บริการและอยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่สุดเป็นสำคัญ มากกว่าสิทธิ์ในการสำรองจ่าย


ทั้งนี้ หากท่านมีข้อกังวลใดๆ สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ Sompo Assist ทราบเพื่อให้บริการท่านได้เหมาะสมที่สุด


3. ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันให้เข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลที่เรานัดหมายให้ เมื่อท่านเดินทางไปเข้ารับการรักษาแล้ว หากพบอุปสรรค์ในการสื่อสารกับแพทย์ ท่านสามารถติดต่อกลับมาที่ Sompo Assist ทีมแพทย์ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือท่านในการแปลภาษาผ่านการประชุมสายทางไกล


4. กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาตามการนัดหมายของ Sompo Assist ท่านจะไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน** เพราะเราจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายให้ท่านตามวงเงินประกันภัยของแผนที่ท่านเลือกซื้อ


อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่โรงพยาบาลในเครือข่ายฯ ไม่สามารถดำเนินการสำรองจ่ายได้ในบางช่วงเวลาซึ่งเป็นเงื่อนไขของสถานพยาบาลที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ รวมถึงหากบริษัทฯ มีข้อสงสัยว่าอาการและการรักษาของท่านอาจจะเกิดจากสภาพที่เป็นมาก่อนการรับประกัน หรือ Pre-existing conditions บริษัทฯ ก็มีความจำเป็นที่ต้องให้ท่านสำรองจ่ายไปก่อนเช่นกัน


* ท่านสามารถเบิกค่าโทรศัพท์ทางไกลในกรณีนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลได้

** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งได้ที่นี่ คลิก

หากท่านไม่ติดต่อศูนย์ Sompo Assist ก่อนไปถึงที่โรงพยาบาล ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกดังนี้

1. หากท่านไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรง ท่านอาจถูกปฎิเสธการรักษาได้ เพราะในหลายๆ ประเทศจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนไปโรงพยาบาล

2. ท่านต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายาเองก่อน เช่น กรณีที่ท่านไปซื้อยาที่ร้านขายยา หลังจากได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา เพื่อมารับประทานเอง อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเก็บใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำมาเบิกกับซมโปะได้ในภายหลัง (กรณีไปซื้อยาเองไม่ว่าจากร้านขายยาหรือคลินิค ถ้าไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพจะไม่ได้รับความคุ้มครอง)


หากท่านไม่สามารถติดต่อศูนย์ Sompo Assist ได้ โปรดตรวจสอบ ดังนี้

1. โปรดตรวจสอบว่าท่านโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ถูกต้อง 02-205-7775


2. โปรดตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของท่านได้เปิด Roaming แล้ว


3. โปรดตรวจสอบว่าแพ็คเกจโทรศัพท์หรือซิมโทรศัพท์ที่ท่านใช้ในต่างประเทศ สามารถโทรศัพท์มายังประเทศไทยได้และสามารถรับสายจากประเทศไทยได้ 

              AIS ดูรายละเอียดที่นี่ https://www.ais.th/consumers/package/international

              True DTAC ดูรายละเอียดที่นี่ https://www.true.th/ir/index.html

              ผู้ให้บริการอื่นๆ ณ ประเทศปลายทาง โปรดติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ


4. โปรดตรวจสอบว่าไม่ได้มีการตั้งค่าป้องกันการรับสายกับผู้ให้บริการเอาไว้

              AIS ดูรายละเอียดที่นี่ https://www2.ais.th/easylife/call-management/call-barring/call-barring.html

              True ดูรายละเอียดที่นี่ https://www.true.th/support/site/mobile_devices

              DTAC ดูรายละเอียดที่นี่ https://www.dtac.co.th/postpaid/services/dtacnumber.html


5. โปรดตรวจสอบว่าโทรศัพท์ของท่านไม่ได้เปิด Airplane mode, Focus, Do not disturb, Sleep เอาไว้

              a. สำหรับผู้ใช้ iPhone ดูรายละเอียดที่นี่ https://support.apple.com/th-th/105112 

              b. สำหรับผู้ใช้ Samsung ดูรายละเอียดที่นี่ https://www.samsung.com/th/support/mobile-devices/what-to-do-when-your-galaxy-device-is-unable-to-make-or-receive-calls/ 


6. หากตรวจสอบทั้งหมดแล้วยังไม่สามารถติดต่อ Sompo Assist ได้ ท่านสามารถติดต่อ Sompo Contact Center 021-09-3000 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานกับ Sompo Assist ได้ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00 น. หรือส่งอีเมลมาที่ [email protected]


เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมกรณีที่มีการสำรองเงินจ่าย

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา (ยกเว้น ประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องใช้เอกสารในข้อนี้)

3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน

4. สำเนาหนังสือเดินทางและ/หรือหลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย

6. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร **กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี**

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมที่ Email: [email protected]

หากท่านต้องการสอบถามเกี่ยวกับการซื้อประกัน เงื่อนไขความคุ้มครอง หรือแก้ไขกรมธรรม์

โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-119-3000 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:00 น.

Line Official: @sompothailand หรือคลิก! https://lin.ee/AkqJrSF

Facebook Page: Sompo Thailand คลิก! m.me/SompoThailand

 

หากท่านต้องการขอคำปรึกษาด้านการแพทย์ นัดหมายแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ ในขณะอยู่ที่ต่างประเทศ

โปรดติดต่อศูนย์ SOMPO Assist โทร. 02-205-7775 ได้ทุกวันตลอด 24 ชม.

Innovation for Wellbeing

#ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Copyright © 2020 Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited. All Rights Reserved.