การเตรียมเอกสารเรียกร้องสินไหม - กระเป๋าเดินทางเสียหาย/สูญหาย

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ประกันภัย

3. สำเนาบัตรโดยสารสายการบินหรือ Boarding Pass ของผู้เอาประกันภัย

4. ภาพถ่ายความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และภาพถ่ายกระเป๋าเดินทางเต็มใบ

5. หนังสือยืนยันความสูญเสียหรือความเสียหายที่ออกให้โดยบริษัทขนส่ง หรือผู้บริหารโรงแรม โดยระบุรายละเอียดของความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

6. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือหลักฐานการซื้อกระเป๋าเดินทางใบที่เสียหาย ** หากไม่มีรบกวนระบุชื่อยี่ห้อ,รุ่น,ขนาด,ปีที่ซื้อ,ราคากระเป๋าเดินทาง **

7. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ** กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี **

8. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)


***ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ ภายใน 24 ชั่วโมง ใช้ในกรณีถูกชิงทรัพย์ จี้บังคับ ขู่เข็ญ หรือลักทรัพย์ภายในโรงแรมห้องพัก ปรากฎร่องรอย งัดแงะ

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมที่ Email: [email protected]

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:00 น.

โทร. 02-119-3000

Line Official: @sompothailand หรือคลิก! https://lin.ee/AkqJrSF

Facebook Page: Sompo Thailand คลิก! m.me/SompoThailand


Innovation for Wellbeing

#ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Copyright © 2020 Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited. All Rights Reserved.