การเตรียมเอกสารเรียกร้องสินไหม - ล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง(ล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง)

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหม

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย

3. สำเนาบัตรโดยสารสายการบิน หรือ BOARDING PASS ของผู้เอาประกันภัย

4. จดหมายรับรองจากสายการบินยืนยันการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

5. เอกสารยืนยันการรับกระเป๋าเดินทางที่ระบุวันที่และเวลา หรือ Tracking no. ในการจัดส่งกระเป๋าเดินทาง

6. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร **กรณีต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี**

7. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

หมายเหตุ

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมที่ Email: [email protected]

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30-17:00 น.

โทร. 02-119-3000

Line Official: @sompothailand หรือคลิก! https://lin.ee/AkqJrSF

Facebook Page: Sompo Thailand คลิก! m.me/SompoThailand


Innovation for Wellbeing

#ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Copyright © 2020 Sompo Insurance (Thailand) Public Company Limited. All Rights Reserved.